|
Skype Me�!
Skype: vtbulgaria

Авторски права


В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ!

Авторско право

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт са предмет на авторско право, като изключителната възможност за използването им принадлежи на ВТ България” ООД.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога, снимки), графики и други от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, марки на продукти и услуги и лога и т.н., и само при положение, че се цитира източника на информацията, а именно интернет-страницата на ВТ България” ООД.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да копират, публикуват, продават, модифицират или лицензират някаква част от или цялото съдържание на уеб сайта и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел.

САЙТЪТ, също така може да съдържа материали, названия или марки, които са собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от Законът за авторските права и сродните им права и Законът за марките и географските означения.

Съдържанието на САЙТА може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:

  • Авторското право е гарантирано и името на носителя на авторското право е упоменато;
  • Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;
  • Съдържанието на сайта: текста, документите, графиките и изображенията, не може да се модифицира по никакъв начин нито пък да се ползва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.

Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

Вашият достъп до този САЙТ както и никоя част от съдържанието му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, марките или фирмените знаци, описани по-горе или намиращи се в сайта без предварителното писмено разрешение на техния собственик.

Къща
153 000 EUR
- 15%
Парцел в регулация
5 000 EUR
- 52%
Парцел в регулация
7 500 EUR
- 25%
Къща
39 000 EUR
- 7%