|
Skype Me�!
Skype: vtbulgaria

Политика на поверителност


В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ!

“ВТ България” ООД е регистрирано като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Поради естеството на дейността ни, в някои случаи се налага събиране и обработка на лични данни на нашите клиенти. “ВТ България” ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация и от клиентите на дружеството.

Процесът по събиране, обработване и съхранение на данни се извършва единствено и само с цел предоставяне на услугите на “ВТ България” ООД и по-пълно и качествено информиране на всички потребители.

Предоставянето на лични данни от потребителите е доброволно.

С приемането на Условията за ползване на САЙТА, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни.

Чрез посещението на сайта от потребителя, “ВТ България” ООД получава следната информация за потребителя, която може да ползва за целите на собствена статистика и системно администриране:

  • Брой на посещенията
  • IP адрес на Потребителя
  • Името на домейна на Потребителя (където е приложимо)
  • Часът и датата и на посещението
  • Мястото/сайтът в интернет, който препаща към този Сайт
  • Посетени страници от Сайта
  • Източник на заявката
  • Типа на браузъра и операционната система, които Потребителят ползва

Разкриване на информация е възможно:

- в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
- трети страни и професионални консултанти /нотариуси, счетоводители и др./, които действат от наше име и са задължени да пазят секретността на тези данни

“ВТ България” ООД си запазва правото да променя настоящата политика за поверителност без предварително уведомяване на потеребителя. Последващата употреба на съдържанието на сайта след така направените промени означава, че потребителят приема тези промени. Задължение на потребителя е да се запознава със съдържанието и настъпилите промени в него.

 

Къща
39 000 EUR
- 7%
Парцел в регулация
5 000 EUR
- 52%
Парцел в регулация
7 500 EUR
- 25%
Къща
153 000 EUR
- 15%